Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

FAQ

Patient

Fråga: Datorn hittar inte mitt headset?

 • Kontrollera anslutningen av ditt headset i enhetshanteraren
 • Kontrollera att ditt headset är laddat
 • Prova en annan USB-port för headsetets USB-sändare (drivrutinerna kanske inte har installerats korrekt)
 • Se till att eventuella andra USB-mottagare inte är anslutna till datorn


Om inget av ovanstående fungerar kontakta mottagningens tekniker.

I vårt yrke kan man stöta på personer med skyddad identitet.  En vanlig fråga är hur man skall hantera dessa.
Mer info finns att läsa under förslaget.Förslag till hantering:

Vid Sekretessmarkering och Skyddad folkbokföring:

 1. Lägg efter samråd med patienten in personnummer i journalprogrammet (och t ex X som efternamn i journalprogrammet), inga adressuppgifter eller telefonnummer registreras.
  Försäkringskassan behöver endast ha personnummer för att hantera ersättningsbegäran vid skyddad identitet. (Om detta görs kommer man få en varning när en slagning försöker göras i SPAR, knappa bara in uppgifter manuellt istället)
 2. Om patienten inte vill uppge personnummer, läggs ett reservnummer in i journalprogrammet, inga adressuppgifter eller telefonnummer registreras. Ingen ersättning från Försäkringskassan kan då erhållas.
 3. Om patienten inte vill ha någon uppgift registrerade i datorn, kan pappersjournal föras. Skrivet kvitto, som registreras som patientarvode anonymt i journalprogrammet. Ingen ersättning från Försäkringskassan kan erhållas om det inte finns ett personnummer.
 4. Vid ny identitet: Hantera som vilken patient som helst, då patienten inte ska uppge att identiteten är ny.


Vid varje enskilt fall ska patienten vara delaktig i hur uppgifterna hanteras och besluta om hur uppgifterna får användas.


"Det finns tre typer av skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet som det också kallas:

 • skyddad folkbokföring, som har ersatt kvarskrivning
 • sekretessmarkering
 • fingerade personuppgifter, som innebär att du får nytt namn och personnummer.


Sekretessmarkering

En sekretessmarkering är den lägre graden av skyddade personuppgifter. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret.

 Sekretessmarkeringen omfattar alla dina personuppgifter.

En sekretessmarkering fungerar som en varningssignal för Skatteverket och andra myndigheter om att en prövning ska göras innan uppgifterna om dig lämnas ut. Det är alltså ingen absolut sekretess. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som motsvarar hemligstämpeln på ett dokument.


Skyddad folkbokföring: 

Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. När du har en markering för skyddad folkbokföring får du vara folkbokförd i den gamla kommunen trots att du har flyttat därifrån, eller i en annan kommun som du inte har haft någon anknytning till. De gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen, och sprids därmed aldrig till andra myndigheter. En adress till Skatteverket registreras dit du får din post.Uppgifterna om att du har skyddad folkbokföring skickas till andra myndigheter och annan samhällsservice som du har kontakt med, till exempel sjukvården, Försäkringskassan och kommunen. Det betyder att dessa instanser kan se att du har skyddad folkbokföring.


Fingerade personuppgifter:

Du kan få fingerade personuppgifter om du är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till ditt liv, hälsa eller frihet. 

Det innebär att du får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och ett nytt personnummer. 

Du ansöker om fingerade personuppgifter hos Polisen."


Källa: Skatteverket.se

I Frenda kan man skapa förhandsprövningar på två olika sätt, i detta avsnitt beskriver vi hur detta fungerar.
Svaret kommer på FRENDAS Startsida

Via behandlingplanen

 1. I patientens behandlingsplan lägger man in åtgärden som avses förhandsprövas.
 2. Innan den accepterats sätt en bock på den åtgärd som skall förhandsprövas
 3. Välj [Förhandspröva FK]
 4. Fyll orsak till förhandsprövning i rutan.
 5. När man får ett svar visas detta på Startsidan i FRENDA
 6. Utför åtgärden genom att markera den i Behandlingsplanen och [Utför Behandling(ar)]


Via Patient-Ekonomi

Om man glömmer bort att förhandspröva eller inte vet om att det behöver förhandsprövas, kommer man att få ett avslag från FK.
I detta läge har man möjlighet att Förhandspröva från Patient Ekonomi, för att man skall kunna göra detta krävs det att du fått ett avslag på åtgärden.
Välj [Förhanspröva FK] och fyll i orsak till förhandsprövning.
När du får svar syns detta på startsidan.


Fråga: Jag kan inte skanna in filen, vad gör jag för fel?


Svar: Det felet kan bero på flera saker, men oftast beror det på att Windows scannerfunktion inte kan kommunicera med er scanner på ett korrekt sätt., kontrollera under knappen "Välj källa" att er scanner verkligen är vald.

En annan lösning är att man skannar in filen och lägger i en mapp som man sedan hämtar upp via "Lägg till fil".


Om ovanstående inte löser era problem kontakta mottagningens tekniker.