Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

FAQ

Patient Ekonomi

Normalfallet är att ett barn automatiskt blir markerad i grunduppgifter ”Ingen FK Ersättning”, och vuxna får ”Normal fördelning”. 

för Västragötalands och Gävleborgs barnpatienter finns 2 olika scenarier:


  1. Om kliniken vill utnyttja ATB på patienten lägg in behandlingar med priset exakt samma som ATB. Skicka därefter in till FK, använd ATB och patientavgiften blir noll. Det finns möjlighet att skriva ut ett kvitto som visar att man använt ATB.
  2. Om man inte vill utnyttja ATB, använder man ”Ingen FK ersättning” antingen direkt i grunduppgifter eller när man registrerar behandlingen.


Nackdelen med denna lösning är ju att det inte skapas någon skuggdebitering på dessa patienter, eftersom vi bara kan skapa skuggdebitering på det de som nationellt anses vara barn.


Avslag från Försäkringskassan kan vara mycket komplexa och avancerade, i detta avsnitt tittar vi på det vanligaste sättet att hantera avslag. När man får ett avslag visas detta på Startsidan, klickar man där kommer man till listan med avslag.
Där man högerklickar och väljer Till ekonomin.


I ovanstående fall kan man tydligt se att denna ersättningsbegäran ej kommit fram till Försäkringkassan alls, utan att den automatiskt kommit tillbaka med ett avslag (claim id 89999999 berättar detta för oss) . Detta kan bero på flera olika anledningar men de två vanligaste är att man kombinerat åtgärder man ej får kombinera, eller att man debiterat samma åtgärd flera gånger samma dag.

När vi kommer in i Ekonomin på patienten syns tydligt att man har ett avslag:


För att ta reda på varför man fått avslag markera den avslagna ersättningsbegäran genom att klicka på den, sedan Visa FK-logg.( Visa FK-logg är endast tillgängligt vid klick på en ersättningsbegäran, då det är denna som innehåller loggen)I detta fall har man gjort en ogiltig åtgärds kombination.
För att rätta till detta:

Kontrollera vilken behandlare som utfört åtgärden genom att föra markören över behandlarens initialer. Om du inte har samma behandlare vald uppe i högra hörnet så kommer du inte kunna ta bort ersättningsbegäran. Om så är fallet byt till rätt behandlare och ta bort Ersättningsbegäran och åtgärden/erna. (Var uppmärksam på 14 dagars regeln! )

Lägg sedan in rätt kombination av åtgärder på nytt genom att klicka på [Lägg till Ekonomi]

Börja med att lägga in datum när åtgärden utfördes.
Välj sedan tillstånd och åtgärd

Om åtgärden är Tand/Plats beroende så kommer du ombes att knappa in tandnummer.
När du klickat i tandnummer klicka i den tomma rutan Position så fylls även denna i.

Om åtgärden är ersättningsberättigad och du vill skicka in den till FK på nytt klickar du på [OK]
Om åtgärden INTE skall skickas till kassan sätt en bock i Ingen FK-ersättning och sedan [OK]


Om åtgärden skall skickas till FK, klicka på [Skicka FK]


OBS! Alla avslag är unika för var patient, var uppmärksam på anledningen till avslag. Behövs vägledning kontakta er support, observera att supporten inte kan hjälpa med Försäkringstekniska frågor, såsom vilka åtgärder man kan använda eller liknande.När man får en efterhandskontroll från Försäkringskassan så begär de ut journalhandlingar för ett givet intervall.

Oavsett om ni skickar era handlingar via papper eller digitalt gör man på liknande sätt, för att får ut dessa ur FRENDA.

Observera att detta är en instruktion för FRENDA, eventuella röntgenbilder eller liknande hänvisas till respektive röntgenleverantörs support.

Om behandlingsperioden sträcker sig från ett datum där ni hade ett annat journalsystem, så måste journalhandlingarna tas ut från detta system. fram till och med det datum ni började med FRENDA.

I FRENDA får man sedan välja att ta ut från datumet dagen EFTER man började med FRENDA. Annars får man med hela  patientens journal för all tid denne besökt er.


  1. Gå in i patientens journal och klicka på skrivarikonen längst ut till höger
  2. Skriv in önskat intervall, OBS om du vill ha "till och med" exempelvis 2018-03-14 välj då 2018-03-15 Detta då urvalet endast är TILL inte till och med (På efterhandskontrollen ni fått från Försäkringskassan finns ett intervall, tex Fr.o.m 2018-04-20 - tom. 2018-03-14)
  3.  Begärd av: sätt Försäkringskassan
  4. Om grafik eller klockslag skall tas med, eller fickstatus markera detta
  5. Klicka på [OK]
  6. Du får nu upp en förhandsgranskning av utskriften


Här skiljer sig de två sätten att skicka in din Efterhandskontroll, i de fall den skall skickas via post skall den skrivas ut via skrivarikonen.


Om den istället skall skickas digitalt via Medspace (och ni lagt in ert medspace konto i FRENDA), klicka på Medspace och följ därefter Medspace instruktioner, för support av Medspace kontakta deras support.


Skall EHKn skickas via C-Takt klicka på disketten för att skapa en fil (OBS kom ihåg att radera filen efter att den bifogats i ärendet, i enlighet med GDPR) som sedan kan bifogas i C-takt ärendet, för support av C-takt kontakta deras support.

För att korrigera en faktura eller landstingsfaktura gör man på snarlika sätt.
Korrigeringen kan behövas då man felaktigt tagit betalt av patienten för ett patientbesök, knappat in fel belopp, debiterat fel åtgärder.

Denna instruktion visar hur du löser följande:
Felaktig åtgärd, Faktureringsavgift , samt hur man justerar belopp på en faktura


I Exemplet nedan har man skapat en faktura.

Notera att man är i fliken [Obetalda fakturor

För att ändra något i innehållet i den nedre rutan måste jag "öppna upp" fakturan. 

Detta gör man genom att klicka på röda krysset.

Man får då en fråga, klicka på [OK]


Nu dyker en varning upp för att uppmärksamma att fakturan tagits bort och att man skall observera 14 dagars regeln ifall man skall korrigera en åtgärd.

Klicka på [OK]Nu ligger fakturans innehåll i [Aktuell ekonomi] igen.
Om fakturan ursprungligen hade en fakturaavgift så är denna borta och man kan nu bocka ur [Faktureringsavgift]

om en sådan ej skall vara med, och fakturera på nytt.

Om korrigeringen är att en åtgärd är fel eller liknande så kan man nu ta bort Ersättningsbegäran genom att klicka på röda krysset. (Var uppmärksam på 14 dagars regeln)
För att sedan ändra till korrekt åtgärd klicka på [Ändra behandling], var uppmärksam på att sätta korrekt behandlingsdatum när du lägger in den nya åtgärden.
Skicka ersättningsbegäran.
Och slutligen fakturera på nytt
Denna instruktion visar hur du löser följande:
Felaktigt belopp på åtgärd, justera beloppen för att matcha Regionens inbetalning


I Exemplet nedan har man skapat en faktura till Regionen samt en faktura till Patienten för patientavgiften.


Notera att man är i fliken [Obetalda fakturor

Fakturorna visar en "kedjeikon" , denna betyder att fakturan hör ihop med en annan faktura, om man för markören över så står det vilket fakturanummer som fakturan hör ihop med. 

För att ändra något i innehållet i den nedre rutan måste man "öppna upp" fakturan. 

Detta gör man genom att klicka på röda krysset,på fakturan som innehåller åtgärderna.


Man får då en fråga, klicka på [OK]
Nu ligger fakturans innehåll i [Aktuell ekonomi] igen.

En post som heter "patientandel" finns också här,den ligger här för att det skall framgå att patientavgiften är avdragen.

För att justera priset på åtgärden markera raden och klicka på [Ändra behandling]

Och slutligen fakturera på nytt som Annan betalare utan faktura och patientavgift.
Du har nu justerat priset på fakturan för att matcha inbetalt belopp.