Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Importera / Exportera

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Importera

För att importera bilder in i FRENDA Röntgen måste det först finnas en eller flera tomma celler i den valda bildstudien.

Det finns fyra varianter att importera via:

 • manuell import av en bild
 • manuell import av flera bilder
 • mappimport
 • autoimport


För att importera en bild, högerklicka och välj "Importera" i en tom cell, alternativt dubbelklick direkt i den tomma rutan.


För att importera flera bilder in i den valda studien, använd knappen [Importera] i den övre listen.

Gränssnittet för import av en eller flera bilder ser likadant ut men skillnaden är att det går att importera flera bilder manuellt via vanliga Windows-kommandon.


Det tredje sättet är mappimport, som exempelvis används med en systemkamera eller en mobilkamera. Då pekas en mapp ut som bilder hämtas ifrån t ex ett minneskort, och gör val kring hur hämtningen skall fungera. Sedan finns en knapp som kommer att hämta in allting från den utpekade mappen och skicka in det i den bildstudien som är vald. För att använda denna krävs alltså att minneskortet på utrustningen är rent när du börjar. Förslagsvis aktivera inställningen för att automatiskt ta bort de bilder som importerats in i FRENDA Röntgen från utrustningen. 


Det fjärde sättet är Autoimport. Detta plugin används till exempel i fallet där sladden till systemkameran eller mobilkameran är direktkopplad till datorn. Peka då ut en mapp på samma sätt som i fallet med mappimport, men notera att det här också går att köra en fil ifrån programmet ifall man vill bespara klick. När detta plugin används så kommer det ligga och övervaka den utpekade mappen och direkt hämta in allt nytt som dyker upp i den.Exportera

Exportera bilder går att göra på tre olika sätt. Använder du Medspace tillkommer ett fjärde alternativ.


Export av enskild bild

 1. Högerklicka på enskild bild och välj "Exportera"
 2. Välj vilken mapp bilden ska exporteras till
 3. Välj format

Vilket format som väljs beror på vem som ska ta emot bilden. Ska bilden skickas till någon som inte har ett röntgenprogram, t ex Försäkringskassan, ska formatet på bilden vara PNG/JPG. Anledningen till att båda formaten står i samma ruta är att en svartvit bild exporteras i PNG och färgbilder exporteras i JPG. Båda dessa format är väldigt vanliga och kan öppnas av alla som har tillgång till en dator.

Det går även att välja DICOM (som är den internationella standarden för att skicka röntgenbilder)

        4. Välj om patientinformation ska visas

Anonymisera: endast bildtagningsdatumet kommer med

Bränn in personuppgifter: patientens namn, personnr och bildtagningsdatum bränns in direkt på bilden kommer med i filnamnet

Skickas bilden i DICOM visas inte ovanstående val utan bilden skickas enligt standarden


Export av flera bilder

 1. Klicka på knappen [Exportera]
 2. Markera en eller flera studiervars bilder ska exporteras
 3. Välj vilken mapp bilderna ska exporteras till
 4. Välj format

Vilket format som väljs beror på vem som ska ta emot bilden. Ska bilden skickas till någon som inte har ett röntgenprogram, t ex Försäkringskassan, ska formatet på bilden vara PNG/JPG. Anledningen till att båda formaten står i samma ruta är att en svartvit bild exporteras i PNG och färgbilder exporteras i JPG. Båda dessa format är väldigt vanliga och kan öppnas av alla som har tillgång till en dator.

Det går även att välja DICOM (som är den internationella standarden för att skicka röntgenbilder)

        5. Välj om patientinformation ska visas

Anonymisera: endast bildtagningsdatumet kommer med
Bränn in personuppgifter: patientens namn, personnr och bildtagningsdatum bränns in direkt på bilden kommer med i filnamnet
Skickas bilden i DICOM visas inte ovanstående val utan bilden skickas enligt standarden


Skriv ut

Skriv ut röntgenbilder genom att markera de bilder som ska skrivas ut och klicka på knappen [Skriv ut]. 

alternativt högerklicka på bilden och välj "Skriv ut".Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.