Bildförbättringar (Ändra)

Under Ändra > Avancerat finns avancerade verktyg för att justera en bild. Används verktygen korrekt kan de förbättra en bild och underlätta diagnosticering, men de bör användas med viss försiktighet. Ändringarna påverkar aldrig originalbilden vilket innebär att dessa alltid kan tas bort.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Skapa makro

En bildförbättring kan sparas ner som ett Makro och appliceras på fler bilder. Tanken med detta är att bygga upp en bank av färdiga bildjusteringar för att slippa göra samma ändringar gång på gång.


För att skapa ett makro ska de önskade ändringarna göras på en bild. Klicka därefter på [Detaljer] uppe i högra hörnet och på [Lägg till makro] längst ned i listen.


Ge makrot ett namn och klicka på OK för att spara


Makrot finns nu tillgängligt under "Ändra" och kan appliceras på valfri bild genom att välja makrot i listan och klicka på knappen [Play]


Detta kan med fördel göras med snabbkommandon på tangentbordet. Välj makro med siffertangenterna ett till nio (1-9) (uppifrån och ned i listan) och klicka på CTRL + K för att köra makrot.

Observera att alla ändringar i listen kommer att läggas till i makrot, t ex. roteringar. Var därför noggrann med att ta bort eventuella ändringar som inte ska inkluderas i makrot innan du klickar på [Lägg till makro] för att det skall få önskad effekt när det används.


Koppla makro

Om ett makro alltid skall appliceras när nya bilder tas, så går det att koppla makrot till en specifik utrustning.

  1. Klicka på kugghjulet uppe till höger > Plugins
  2. Markera utrustningen du vill koppla makrot till, t.ex. Sensor, och klicka på [Koppla makro] nere till höger
  3. Välj önskat makro i listan och klicka på OK

Makrot kommer nu appliceras på varje ny bild som tas med denna utrustning på denna dator. Eftersom makrot kopplas per dator är det möjligt att ha olika makron på olika behandlingsrum, men det går även att koppla samma makro på flera datorer genom att upprepa stegen ovan på datorerna. Precis som med manuella ändringar kan ändringarna från makrot tas bort i efterhand om så behövs.


Median

Viktigt! Fungerar bara för 12 och 16-bits gråskalebilder. Det går att se på bilden vilket bitdjup bildernhar genom att titta på siffrorna längst ner till vänster.
12 Bit har i regel fyra siffror för W och fyra siffror för L.
16-bit har istället 5 siffror för W och 5 siffror för L. 
För mer detaljerad information om vad just du har, kontrollera inställningarna för den specifika röntgenutrustningen


Median är en filterinställning som manipulerar bilden genom att ändra färgerna på bildpunkterna inom en specificerad dimension. Syftet med Median är att minska störningarna i bilden. Upplevs en bild som kornig är alltså detta en passande funktion att använda.


När du öppnar Median går det att justera parametern dimensionen. Du väljer då hur stort område du vill påverka. 

Ju större område du väljer desto slätare kommer bilden att bli. Den bästa varianten av Median kommer att vara den som tar bort störningarna men behåller skärpan på de områden som du är intresserad av.


Gamma

Viktigt! Fungerar bara för 12 och 16-bits gråskalebilder. Det går att se på bilden vilket bitdjup bilden har genom att titta på siffrorna längst ner till vänster. 
12 Bit har i regel fyra siffror för W och fyra siffror för L. 
16-bit har istället 5 siffror för W och 5 siffror för L.
För mer detaljerad information om vad just du har, kontrollera inställningarna för den specifika röntgenutrustningen


Gamma är en inställning som påverkar färgernas intensitet.

Varje förändring här sker via en logaritmisk skala, eftersom ögat uppfattar förändringar i intensitet som likvärdig först när förhållandet av förändring är likvärdig. Öppnar du verktyget Gamma kommer du inte se någon förändring eftersom standardvärdet ett (1) behåller det värde som din röntgenutrustning levererat.

Går du under ett (1) kommer det ske en gammakompression, vilket innebär att bildens intensitet minskar och ögat uppfattar bilden som mörkare. Går du istället över 1 kommer en gammaexpansion att ske, vilket innebär att intensiteten ökar och bilden uppfattas som ljusare av ögat.Frihandsrotation

Detta verktyg kan användas för att ändra bildens placering, vilket kan vara användbart för foton t.ex. inom estetisk tandvård. Välj vilket gradtal du vill rotera till genom att dra den runda cirkeln framåt eller bakåt från läget 0. Det går att gå 180 grader framåt och bakåt.


Bildförbättringar

Det andra verktyget som finns för att förbättra bildkvaliteten heter bildförbättringar.

Med hjälp av detta verktyg går det att ändra kontrasten samt lägga på kantförstärkning och latitudreduktion. Det går även att lägga på filter som förbättrar bildkvaliteten på olika sätt.


Kontrast

Välj den Kontrast som du vill ha på bilden. Ange värde mellan noll och hundra procent, där hundra procent är en så skarp kontrast att bilden blir vit.


Kantförstärkning

Därefter kommer kantförstärkning, vilket du kan välja att lägga till i bildförbättringen genom att först bocka i rutan. En kant är definierat som gränsen mellan två objekt i en bild, de två objekten kan t.ex. vara tand och tandkött. Kantförstärkningen regleras utifrån två parametrar. 


Nivå

Den första är Nivå som reglerar antalet lager som läggs på bilden. Som standard används tre lager vid en kantförstärkning och du kan som lägst gå ned till ett och som högst till nio (9).


Koefficient

Den andra parametern för kantförstärkning är koefficient. När koefficienten står på ett (1) så är det så som kanten är som standard i bilden, det vill säga ingen kantförstärkning är gjord. Ett högre värde ger en synligare kant och ett lägre värde ger en mindre synlig kant. Som standard står värdet här på 1,7 eftersom det är det rekommenderade standardvärdet, men det kan naturligtvis variera utifrån hur bilden ser ut. 


Latitudreduktion

Nästa del av verktyget är latitudreduktion och för att använda verktyget behöver du bocka i det. Latitud eller dynamiskt intervall som det ibland kallas, är definierat som det området mellan en under- och en överexponering inom vilket det går att få fram en kontrast som en bild skapa från. Eftersom detta område kan variera en del utifrån hur röntgenutrustningen används och patientens anatomiska struktur, går det ibland att förbättra bilder genom att ändra detta intervall.

Det är oftast genom att minska intervallet som bildkvalitén förbättras.


Nivå

Nivå reglerar precis som vid en kantförstärkning, antalet lager som ska finnas på bilden. Som standard används värdet fem (5), och kan ändras mellan ett (1) och nio (9).


Koefficient

Genom att ändra koefficienten så minskar eller ökar du skärpan. Ett lägre värde ger en skarpare bild, medan ett högre värde ger en suddigare bild.


Filter

Längst ned i Bildförbättringar går det att välja vilket filter som ska användas. Dessa filter är olika typer av algoritmer som påverkar bilder på olika sätt. 


Gaussian

Som standard är Gaussian valt vilket är ett filter som jämnar till bilden genom att ta bort störningar och suddigheter. Detta är det mest användbara filtret. Algoritmen som används är en gaussisk process regression eller kriging.

Övriga tre filter gör olika typer av storleksändrande beteende på algoritmerna. 


Normal

Normal är den enklaste och snabbaste typen som arbetar på två pixlar per beräkning utifrån principen för proximal interpolation.


Resample

Resample gör istället en linjär interpolation vilket enkelt förklarat innebär att du arbetar utifrån fyra (4) pixlar per beräkning. Detta filer är något kraftfullare än filtret Normal.


Bicubic

Det fjärde och sista filtret Bicubic gör en bikubisk interpolation på 16 pixlar per beräkning, vilket innebär att det är kraftfullare och långsammare än både Resample och Normal.


Skärpa - avancerad

Verktyget Skärpa - avancerad (inte att förväxla med Skärpa) kan ställas in utifrån tre olika parametrar:

  • Nivå: Avgör hur skarpa kontraster det skall vara i kanterna mellan ljust/mörkt. Hur högt värde ger skarp kontrast.
  • Radie: Avgör hur många bildpunkter (pixlar) som kan ändras på varje sida av en kant. Högt värde ger skarp kontrast.
  • Tröskelvärde: Avgör vid vilket värde en kant kan existera. Ett lågt värde här kombinerat med högt i de två andra ger den skarpaste kontrasten mellan ljust och mörkt.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och strävar efter att uppdatera artikeln

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling