Annoteringar (Rita/Mäta)


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Annoteringar nås via Detaljvyn i FRENDA Röntgen och avser annoteringar som kan göras på en bild, Rita och Mäta.


Rita

Under Rita finns valen Text, Pil, Ellips, Frihand och Färg.


Text: Välj Text och skapa en textruta genom att dra med vänster musklick, skriv text och klicka utanför rutan när du är klar. Blev textrutan för stor eller för liten går det alltid att ändra storleken genom att välja "pekare" och dra i något av hörnen.

Pil: Skapa en pil genom att klicka och dra. Klicka på punkten du vill peka på, håll ned vänster musklick och dra så långt du vill att pilen ska sträcka sig.

Ellips: fungerar på samma sätt som pil, men skillnaden är att området ringas in istället.

Frihand: fungerar på samma sätt som pil. Håll ned vänster musklick och dra fritt över bilden.

Färg: välj vilken färg annoteringen ska få.


Annoteringar gör aldrig några permanenta förändringar på en bild utan påverkar endast bilden i Detaljvyn. 


Mäta

För att använda funktionen Mäta behöver du först göra en kalibrering genom att klicka på [Kalibrera]. 

Håll ned vänster musklick och dra mellan två punkter i bilden där avståndet är känt. Det behöver alltså finnas ett objekt i bilden där du vet den verkliga längden. När du släpper musknappen dyker ett fönster upp, ange längden på objektet i millimeter och klicka på OK. Nu är det möjligt att mäta i bilden. Klicka på [Mätverktyg] och dra mellan två punkter för att mäta längden. Det går även att mäta en vinkel genom att välja Vinkel och först dra ett streck, därefter klicka och håll ned vänsterklick på nytt och mät ut vinkeln.


Generell kalibrering

Funktionen Generell kalibrering möjliggör mätningar på bilder utan att behöva göra en ny kalibrering för varje bild. Den initiala kalibreringen görs precis som ovan men innan du klickar OK bockar du i "Använd som generell kalibrering för denna bildtyp". Observera att detta val endast finns på bilder som tagits med utrustning som skickar iväg tillräcklig information till FRENDA Röntgen


När detta är gjort kommer samtliga mätningar som görs på bilder av denna bildtyp, det vill säga bilder tagna med samma utrustning på en lika stor yta (sensor eller bildplatta), använda denna kalibrering. Nästa bild tagen med samma utrustning kommer alltså inte längre att kräva en kalibrering, utan det går att mäta direkt i bilden utan att kalibrera. 

Denna typ av mätning är tänkt att vara betydligt enklare att använda sig av men ställer också högre krav på hur strålkällan riktas vid bildtagningen. Det är därför viktigt att ta bilderna helt ortoradiellt, både bilden som den generella kalibreringen baserats på och när du tar bilder som du kommer vilja mäta på i framtiden.

Eftersom denna mätning introducerar den möjliga felkällan kring den fysiska bildtagningen, så dyker det upp en röd text uppe till vänster ifall det finns en mätning gjord på bilden som är baserad på en generell kalibrering.


Denna kalibrering ersätter inte möjligheten att göra en ny kalibrering, utan det går alltid att kalibrera utifrån något i bilden som du vet den verkliga längden eller bredden på. Det går naturligtvis bra att kombinera båda sätten att mäta.

Används mätningar som en approximation eller ett estimat är den generella kalibreringen smidigare, medan en kalibrering på varje ny bild är bäst ifall du vill vara helt säker på att mätningen är korrekt.


Rensa annoteringar

Om du ritat eller skrivit något på en bild och vill ta bort detta gör du enligt följande:

  1. Välj "Pekare"
  2. Markera objektet du vill ta bort genom att hålla ned vänster musklick och dra ett område över objektet
  3. Klicka på Delete-tangenten på tangentbordet


På samma sätt går det att markera flera objekt samtidigt genom att dra ett område över samtliga objekt och klicka på Delete-tangenten. Det går att plocka bort alla annoteringar via knappen Återställ - Rensa annoteringar / mätningar. Detta kan även göras med snabbkommandot CTRL + SHIFT + A.


Obs! När annoteringar rensas försvinner även mätningar
Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och strävar efter att uppdatera artikeln

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling