Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Bildtagning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Ta bild

Välj vilken typ av utrustning som ska användas för att ta en bild. Det är vanligt att det finns en eller två olika typer.

Oavsett utrustning; Intraoral kamera, Sensor eller bildplattor initieras tagningen genom att klicka på motsvarande i listen.


När en utrustning aktiveras ställer sig programmet i bildmottagningsläge. Programmet stänger av samtliga andra funktioner förutom inaktivering av sensor (inaktivering av sensor görs genom att klicka på samma knapp igen). Detta för att FRENDA Röntgen nu väntar på att en bild ska anlända. Den första cellen att ta emot bilden blir grön med text REDO.


Beroende på vilken utrustning som används, kan det vara så att utrustningen inte är redo att ta emot bilder ännu, men FRENDA Röntgen är. Beroende på vilken typ av utrustning (sensor, bildplattor, kamera, mobil mm.) så kan själva bildtagningen se olika ut. Detta kan leverantören av utrustningen hjälpa till med. 


När en bild håller på att laddas in i FRENDA Röntgen, blir cellen röd.

När bilden lästs in blir nästa ruta grön och är redo att ta emot nästa bild.

Önskar du ersätta en bild som redan existerar, klicka på den rutan och initiera bildtagning. 


Förhandsgranskning

Det är möjligt att ställa in så att en förhandsgranskning av bilden som precis togs visas i helskärm. Tanken med detta är att en snabb bedömning av bilden ska kunna göras utan att behöva gå fram till datorskärmen.

Förhandsgranskning kan aktiveras genom att klicka på kugghjulet uppe till höger > Plugins > markera utrustningen och bocka för "Förhandsgranskning" längst ut till höger.

Bilden presenteras i helskärm i 5 sekunder som standard, men detta kan justeras genom att markera utrustningen enligt ovan och klicka på "Tidsinställning" nere till höger.

Du behöver inte vänta på att bilden försvinner från helskärmsläget innan man tar nästa bild.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.