Studier och mallar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Studie

För att ta nya bilder eller importera bilder i FRENDA Röntgen behöver en mall skapas. Klicka på [Ny studie] längst upp till vänster.


Välj därefter studie. 


FRENDA Röntgen levereras med standardmallar som kan användas. Mallar kan skapas och ändras för att anpassas efter klinikens arbetssätt. I ovan exempel är det mallen "Bitewing Liggande 2" som är vald och namnet på studien går att ändra redan här eller i ett senare skede om så önskas.


Tips: Bocka i "Starta plugin" och välj vilken sensor som används för att slippa klicka på knappen "Sensor" vid nästa bildtagning med mallen. Valet sparas för denna typ av studie på datorn och behöver således göras en gång per dator och studie.


I bildvyn nedan visas fyra bildceller. Varje cell innehåller information om namn, importordning, rotering/spegelvändning och tandnummer.


Namn visas uppe i vänstra hörnet och tandnummer visas nere i högra hörnet. Roteringen anges i grader och visas nere i vänstra hörnet. Roteringarna är förinlagda i FRENDA Röntgen vid installation och kan behöva ändras för att matcha klinikens behov.


Röntgenbilder / Bilder

En bild i FRENDA Röntgen kan finnas i ett antal olika lägen.

Det första och rätta läget är att bilden visas i studien. Bilden har ett nummer utifrån den plats som bilden har i studien.


Det andra läget är "Ej monterad", vilket är ett mellanlagringsläge. Bilden sparas temporärt och kan läggas till i vald studie. En "Ej monterad" bild finns under studiens namn. 

Markeras en studie som innehåller en ej monterad bild, visas en indikation med gul text nere i vänstra hörnet.Det tredje läget en bild kan befinna sig i är "Raderad". En raderad bild syns inte i listen så länge bilden inte plockas fram genom att högerklicka på studien och välj "Visa/Göm raderade bilder".


Från det borttagna läget är det fortfarande möjligt att återställa bilden genom att dra ut bilden i studien igen eller genom att högerklicka på bilden och välj Återställ.


Det fjärde läget är när en bild är flyttad. VIKTIGT! En sådan bild kan ej återställas av dig som användare och ska ENDAST användas efter att bilden flyttats till rätt patient genom Export/Import.


Byt mall

Om det saknas celler för att montera en bild, kan mallen bytas till en annan mall med fler celler. Det görs genom att klicka på knappen [Byt mall].

Det går bra att byta mall även på äldre studier då mallarna ej påverkar innehållet i bilderna.


Om det har tagits färre bilder än vad som behövs kan mallen bytas till en mall med mindre celler. Det görs genom att gå till "Byt mall" och välj ny mall. På samma sätt går det också att gå från en mindre till en större mall.

Finns det fler bilder än celler i den mall som valts via "Byt mall", kommer bilderna som inte får plats lägga sig som "Ej monterade" i listen till vänster.


Ändra i studien

Namnet på studien är det som valdes vid skapandet och går att ändra genom att markera studien och välj "Byt namn". Studien innehåller även ett datum när studien skapades och det är ej möjligt att ändra datumet.

Bilderna i studien har också ett datum och klockslag som är det faktiska datumet för när bilden togs. 

Studierna är inte låsta vilket betyder att det det går bra att dra bilder mellan dom ifall det skulle behövas.

Det går att radera en studie om den är helt tom på bilder genom att högerklicka på studien och välj "Radera tom studie". Det går inte att radera en studie om det finns bilder eller raderade bilder. Om så är fallet behöver de raderade bilderna flyttas till en annan studie.

Genom att högerklicka på en bild visas en meny. Via menyn kan bilden spegelvändas och/eller roteras direkt från startvyn. Det går även att avmontera och radera bilder. Den undre halvan av menyn innehåller funktioner som Detaljvy, Importera, Importera 3D (om cellen är tom) , Exportera, Skriv ut och Presentera.


Presentera

"Presentera" är framförallt tänkt som ett pedagogiskt hjälpmedel för att enklare visa röntgenbilden för patienten.

Läget når du genom att högerklicka på bilden. Detta öppnar bilden i ett nytt fönster och det går då att flytta den efter önskemål.

Windowstangenten och pilarna är ett bra tips på hur bilder snabbt kan flyttas från olika områden på skärmen eller mellan skärmar. Det går att presentera flera bilder samtidigt genom att markera bilderna och sedan trycka på Presentera, alternativt byta studie och ta upp en ny.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och strävar efter att uppdatera artikeln

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling