Mallar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Skapa mall

För att skapa en egen mall, klicka på [Ny mall]. Välj sedan vad mallen ska heta och hur många celler mallen ska innehålla. Antalet celler motsvarar hur många bilder som kommer rymmas i denna mall.


Redigera celler - position

När en ny mall skapats ska positionen för cellerna ställas in. Detta kan göras på tre olika sätt:

  1. Dra cellerna helt fritt


  2. Kryssa i "Fäst cell mot raster", vilket gör att cellerna anpassar sig till att fästas mot de svarta bildpunkterna i bakgrunden. Denna funktion styr utifrån cellens övre vänstra hörn.


  3. Trycka på [Anpassa celler] längst ner till höger vilket automatiskt ser till att cellerna täcker hela bildvyn


Redigera celler - information

När en cell skapas går det att göra följande inställningar:

  • Välja namn på cellen som ska visas längst upp till vänster
  • Välja om bilden ska komma in som den tas av sensorn (ingen), spegelvändas horisontellt (x) eller spegelvändas vertikalt (y)
  • Välja om bilden ska komma in som den tas av sensor (0), roteras en fjärdedel medurs (90), roteras ett halvt varv medurs (180) eller roteras tre fjärdedelar medurs (270)
  • Ställa in tandnummer som då visas på bilderna


Redigera celler - Sätt importordning

När du skapar din mall kan importordningen på bilderna ändras, det vill säga i vilken ordning bilderna ska komma in i cellerna. Detta görs genom att klicka [Sätt importordning] och sedan klicka på bilderna i den ordning som du vill få in dem från sensorn. 


Övriga möjligheter

Det går att ta bort hela mallen genom att markera mallen och sedan klicka på [Radera mall].


Det går också att ta bort en enskild cell ur mallen genom att markera cellen och klicka på [Ta bort cell].


För att slippa dra ut en cell för att göra den stående är det också möjligt att [Rotera cell].


För att ändra ordningen på hur mallarna presenteras när en studie skapas så kan mallarna rangordnas uppe till vänster genom att markera den mallen du önskar flytta upp eller ner med pilarna i listan.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och strävar efter att uppdatera artikeln

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling