Uppdatera till ny referensprislista

Den 15 januari varje år sker förändringar av referenspriser samt ändring av tillstånds- och åtgärdskoder. I FRENDA finns den nya referensprislistan tillgänglig ca 1-2 månader före att ändringen träder ikraft. 

Läs om ändringar här: https://www.tlv.se/tandvard/andringar-i-tandvardsstodet.html 


Det går att förbereda sin nya/kommande prislista i förväg. Den kan användas från behandlingsplanen för kostnadsberäkningar när planering sker av behandlingar som ska utföras nästa år.


Gå till Inställningar > Resultatenhet > Prislista. Tryck [Ny prislista]:

Förklaring till det som ska fyllas i:

Baserad på referensprislista: Den senaste referensprislistan är alltid förvald

Kopiera pris från: Används för att kopiera tidigare prislista för att få med försäljningsartiklar och egna åtgärder (lämnas fältet blankt skapas en prislista med referenspriser)

Namn: Ange namn på ny prislista (årtal är bra för att särskilja olika prislistor)

Eget påslag (%): Används för att göra en generell prishöjning på samtliga artiklar i prislista

Avrunda till närmaste (SEK): Används för att avrunda priser som höjts med eget påslag

Gäller från och med: Ange datum när prislista ska kunna användas (från t ex behandlingsplan)

Gemensam för kliniken: Används när prislista ska gälla för flera resultatenheter inom kliniken


Tryck [OK] för att spara


VIKTIGT! Priserna i den nya prislistan behöver kontrolleras. Vid korrigering av priser sker det manuellt, åtgärd för åtgärd.


Att göra efter 15/1:

  • Markera den nya prislistan och ange [Sätt som förvald]
  • Uppdatera behandlingspaket med den nya prislistan, via Inställningar > Resultatenhet > Behandlingspaket finns funktion för att uppdatera priser [Uppdatera priser (Samtliga behandlingspaket)]
     

Regionsprislista:

För uppdatering av priser mot regionen går det att följa instruktionen enligt ovan. I och med att samtliga regioner har sina egna prislistor så finns det ingen automatisk uppdateringsfunktion för detta. När ny prislista skapas mot regionen behöver samtliga priser ändras manuellt, åtgärd för åtgärd, till det pris som är beslutat av regionen.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling