Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Uppdatera till ny referensprislista

Den 15 januari varje år sker förändringar av referenspriser samt ändring av tillstånds- och åtgärdskoder. I FRENDA finns den nya referensprislistan tillgänglig ca 1-2 månader före att ändringen träder ikraft. Läs om ändringar: https://www.tlv.se/tandvard/andringar-i-tandvardsstodet.html 

Det går att förbereda sin nya/kommande prislista i förväg. Den kan nu användas från behandlingsplanen/kostnadsberäkning när planering sker av de behandlingar som ska utföras nästa år.

Gå till Inställningar>Resultatenhet>Prislista. Välj [Ny prislista]:

 


 • Baserad på referensprislista: Den senaste referenslistan är förvald
 • Kopiera pris från: Välj den prislista som är aktiv idag för att få med ev försäljningsartiklar och egna åtgärder. Priser behöver kontrolleras och justeras manuellt.
  Ex. I tidigare prislista har åtgärd 101 pris 885 kr och referenspriset justeras uppåt till 900. Det egna priset för åtgärd 101 förblir 885 kr
   
  Väljs ingen prislista kommer en ny skapas utifrån referensprislistan
 • Namn: Ange namn på den ny prislistan, ange årtal för att särskilja olika prislistor
 • Eget påslag (%): Används för att göra en generell prishöjning på samtliga artiklar i prislista med en viss %
 • Avrunda till närmaste (SEK): Används för att avrunda priser som höjs med viss %
 • Gäller från och med: Ange datum när prislistan ska kunna användas. Förvalt datum är dagens datum
 • Välj OK för att spara

Att göra efter 15/1:

 • Markera den nya prislistan och ange [Sätt som förvald]
 • Uppdatera behandlingspaket med den nya prislistan, via Inställningar>Resultatenhet>Behandlingspaket finns funktion för att uppdatera priser [Uppdatera priser (Samtliga behandlingspaket)]
   

Regionsprislista:

För uppdatering av priser mot regionen går det att följa instruktionen enligt ovan. I och med att alla 21 regioner har sina egna prislistor så finns det ingen automatisk uppdateringsfunktion för detta. När ny prislista skapas mot regionen behöver samtliga priser ändras manuellt åtgärd för åtgärd till det pris som regionen har beslutat om.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.