Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Uppdatera prislista vid årsskifte

Varje år kommer en uppdaterad prislista med nya referenspriset och ibland nya åtgärder åtgärder enligt TLV.

FRENDA kommer i anslutning till årsskiften, oftast 1-2 månader innan ha denna prislista tillgänglig.

För att förbereda inför ett skifte av prislista kan man lägga in detta i förväg och ange ett startdatum efter årsskiftet för att undvika att man använder den för tidigt.

OBS! Innan detta görs var medveten om att behandlingspaket behöver uppdateras separat för att använda prislistan när denna träder i kraft

För att uppdatera er prislista:


  • Gå till Inställningar-Resultatenhet-Prislista
  • Klicka knappen "Ny prislista"
  • Baserad på referensprislista: Välj här den referensprislista ni önskar använda (oftast den senaste)
  • Kopiera pris från:  Här väljer ni om ni önskar kopiera priser från en befintlig prislista. Om detta görs se över att era priser överensstämmer med de nya referenspriserna. Ex. Om er tidigare prislista hade priset 500 kr för åtg 101, och referenspriset justerats uppåt till 600 så kommer ert pris förbli 500 kr. Om ni önskar följa referenspriserna på vissa åtgärder justera dessa priser när prislistan är skapad.
  • Namn: Ange det namn ni önskar ha på prislistan gärna med året i namnet för att lättare kunna särskilja från gamla prislistor
  • Eget påslag (%) : Om ni önskar göra en generell prishöjning på hela et prislista kan ni ange en %-uell höjning här, notera att detta även kommer höja priset
  • Avrunda till närmaste (SEK) :  Välj här om du önskar avrunda priserna.
  • Gäller från och med : Sätt här det datum ni vill börja använda prislistan. Detta datum ställs in för att undvika att man råkar börja jobba på prislistan för tidigt. När dagen ni tänkt börja jobba med denna prislista kommer gå in och markera prislistan i vänstra kolumnen. Klicka sedan på Sätt som förvald.
    Obs! Detta skall endast göra när startdatum är passerat 






Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.