Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Uppdatera Schema

Ungefär en gång per år behöver man förlänga sitt schema i FRENDA. När det endast är en förlängning som skall göras så kan man göra detta på detta sätt.


STEG 1

Via Inställningar-Klinik-Tidbok-Schemamall

Kontrollera vilken mall det är du använder dig av. (Det kan vara så att det bara finns en mall i ditt fall, men ibland finns flera)

Se till att ditt namn står vid 1. om inte ändra till ditt namn

Klicka sedan på Mallar 2.

Om där finns flera mallar klicka på en åt gången och titta på schemat som dyker upp tills du funnit det schema du använder och notera namnet på denna och gå till nästa steg.

Om här endast finns en mall gå till nästa steg


STEG 2
Gå till Inställningar - Klinik - Tidbok - Schema
Säkerställ att ditt namn står nere i listen.
Klicka sedan på [Applicera mall]

STEG 3
Säkerställ att det mallnamn du använder som du kontrollerade i STEG 1 är valt vid 1.
Från datumet är alltid första dagen i den veckan du befinner dig på.
Vill du att denna mall skall appliceras från ett annat datum (det datum du vill förlänga ifrån) Så ange detta datum här.
Under Till och med fyller FRENDA automatiskt i 1 år från startdatumet. Du kan som längst ha 2 år här.
Klicka på [OK]

FRENDA kommer nu stå och tänka en stund för att mallen skall läggas in i ditt schema.
När det slutat snurra är det klart.

Om du går ut i tidboken kan det ibland hända att du inte ser förändringen direkt. Du kan då "Tvångsuppdatera" tidboken för att det skall synas.
Detta görs i Tidboken via Uppdatera knappen:

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.