Uppdatera Schema

Ungefär en gång per år behöver man förlänga sitt schema i FRENDA. När det endast är en förlängning som skall göras så kan man göra detta på detta sätt.


STEG 1

Via Inställningar-Klinik-Tidbok-Schemamall

Kontrollera vilken mall det är du använder dig av. (Det kan vara så att det bara finns en mall i ditt fall, men ibland finns flera)

Se till att ditt namn står vid 1. om inte ändra till ditt namn

Klicka sedan på Mallar 2.

Om där finns flera mallar klicka på en åt gången och titta på schemat som dyker upp tills du funnit det schema du använder och notera namnet på denna och gå till nästa steg.

Om här endast finns en mall gå till nästa steg


STEG 2
Gå till Inställningar - Klinik - Tidbok - Schema
Säkerställ att ditt namn står nere i listen.
Klicka sedan på [Applicera mall]

STEG 3
Säkerställ att det mallnamn du använder som du kontrollerade i STEG 1 är valt vid 1.
Från datumet är alltid första dagen i den veckan du befinner dig på.
Vill du att denna mall skall appliceras från ett annat datum (det datum du vill förlänga ifrån) Så ange detta datum här.
Under Till och med fyller FRENDA automatiskt i 1 år från startdatumet. Du kan som längst ha 2 år här.
Klicka på [OK]

FRENDA kommer nu stå och tänka en stund för att mallen skall läggas in i ditt schema.
När det slutat snurra är det klart.

Om du går ut i tidboken kan det ibland hända att du inte ser förändringen direkt. Du kan då "Tvångsuppdatera" tidboken för att det skall synas.
Detta görs i Tidboken via Uppdatera knappen:

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling