Avslut - dagen före start av FRENDA


OBS har de Webb idb måste de ha skickat allt innan man ändrar till FRENDA i Kundstöd. Uppgifterna går inte annars att skicka in.

 

Kontrollera

 

 • att dagens PG inbetalningar är registrerade
 • ersättningsbegäran är skapade (Ekonomi/Ofakt FK)
 • skicka/Ta emot listan är rensad och klar
 • att allt är skickat till FK
 • att det inte finns avvikelser
 • hantera betalspecifikation
 • kontrollera inbetalningar från FK/Landsting och registrera ev betalningar
 • Fakturera ut allt förutom tillgodon (dessa ska sen flyttas över till FRENDA)

 

 

Fakturera tillgodon

 • Fakturera tillgodon och registrera som betalt på dagens datum och betalsätt PG.
 • Kontrollera så att patienten inte är avslutad i Opus innan tillgodot faktureras.

 

 

Gör dagsavslut

 1. Kontrollera kort och kontant
 2. Överför till Kassadagbok
 3. Registrera kassinsättning. Hela kassabehållningen ska sättas in förutom växelkassan. (ska in i FRENDA vid inställningstillfället) Har man kvarvarande mynt som inte kan sättas in – se Instruktion ”När mynt inte kan bankas vid övergång till FRENDA”
 4. Skicka till PTJ

  

Kundstöd

 Ändra administrativt program. Gå till Flik Opus. Ändra raden ”Ska avslutas” till ”Avslutad” och morgondagens datum.

 1. Välj sedan flik Uppdatera Verksamhet och under flik Verksamhet. Ändra Administrativt program till FRENDA.
 2. Kontrollera att startdatum på klinikid för FRENDA är startdatum. Välj Uppdatera verksamhet och under flik Kostnadsställe. (Tips: scrolla om mottagningen har många klinikid)
 3. Ändra 1480 handläggare till int FRENDA 0 – saldo Handl. Välj Uppdatera verksamhet och under flik Kostnadsställe 
 4.  Ändra Intäktsdagböcker till FRENDA.

OBS detta ska göras EFTER man har skickat till PTJ vid sista dagsavslutet.

Ändra till antal 1. Från och med ska aldrig ändras. Ska endast finnas EN rad. (uppgift från Malin Brottman)

 

Efter startdagen - Registrera tillgodon i FRENDA

Registrera in tillgodon i FRENDA (Instruktion ”Registrera tillgodon” finns på L:)

Tillgodon som patienterna har i Opus ska registreras in i FRENDA. Uppgifterna hämtas från lista Ekonomi/Utestående fordringar/ofakt eller via omsättningsschemat på avslutsdagen.

I samband med avslut av Opus har tillgodona fakturerats och registrerats som betald med betalsätt PG.

 

För att registrera i FRENDA:

- Sök fram patienten

- Välj Delbetalning i Patientens Ekonomi.

- Registerar Belopp och Välj ”A conto PG”. Bokföringsdatum ska vara dagens datum. 

 

Easit

Logga att avslut är gjort samt övrigt av betydelse i startärendet

 

MHE/IAL

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling