Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Korrigering av Regionsfaktura (Justera belopp,matcha inbetalt belopp)

Denna instruktion visar hur du löser följande:
Felaktigt belopp på åtgärd, justera beloppen för att matcha Regionens inbetalning


I Exemplet nedan har man skapat en faktura till Regionen samt en faktura till Patienten för patientavgiften.


Notera att man är i fliken [Obetalda fakturor

Fakturorna visar en "kedjeikon" , denna betyder att fakturan hör ihop med en annan faktura, om man för markören över så står det vilket fakturanummer som fakturan hör ihop med. 

För att ändra något i innehållet i den nedre rutan måste man "öppna upp" fakturan. 

Detta gör man genom att klicka på röda krysset,på fakturan som innehåller åtgärderna.


Man får då en fråga, klicka på [OK]
Nu ligger fakturans innehåll i [Aktuell ekonomi] igen.

En post som heter "patientandel" finns också här,den ligger här för att det skall framgå att patientavgiften är avdragen.

För att justera priset på åtgärden markera raden och klicka på [Ändra behandling]

Och slutligen fakturera på nytt som Annan betalare utan faktura och patientavgift.
Du har nu justerat priset på fakturan för att matcha inbetalt belopp.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.