Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Förhandsprövning

I Frenda kan man skapa förhandsprövningar på två olika sätt, i detta avsnitt beskriver vi hur detta fungerar.
Svaret kommer på FRENDAS Startsida

Via behandlingplanen

  1. I patientens behandlingsplan lägger man in åtgärden som avses förhandsprövas.
  2. Innan den accepterats sätt en bock på den åtgärd som skall förhandsprövas
  3. Välj [Förhandspröva FK]
  4. Fyll orsak till förhandsprövning i rutan.
  5. När man får ett svar visas detta på Startsidan i FRENDA
  6. Utför åtgärden genom att markera den i Behandlingsplanen och [Utför Behandling(ar)]


Via Patient-Ekonomi

Om man glömmer bort att förhandspröva eller inte vet om att det behöver förhandsprövas, kommer man att få ett avslag från FK.
I detta läge har man möjlighet att Förhandspröva från Patient Ekonomi, för att man skall kunna göra detta krävs det att du fått ett avslag på åtgärden.
Välj [Förhanspröva FK] och fyll i orsak till förhandsprövning.
När du får svar syns detta på startsidan.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.