Skyddad Identitet

I vårt yrke kan man stöta på personer med skyddad identitet.  En vanlig fråga är hur man skall hantera dessa.
Mer info finns att läsa under förslaget.Förslag till hantering:

Vid Sekretessmarkering och Skyddad folkbokföring:

  1. Lägg efter samråd med patienten in personnummer i journalprogrammet (och t ex X som efternamn i journalprogrammet), inga adressuppgifter eller telefonnummer registreras.
    Försäkringskassan behöver endast ha personnummer för att hantera ersättningsbegäran vid skyddad identitet. (Om detta görs kommer man få en varning när en slagning försöker göras i SPAR, knappa bara in uppgifter manuellt istället)
  2. Om patienten inte vill uppge personnummer, läggs ett reservnummer in i journalprogrammet, inga adressuppgifter eller telefonnummer registreras. Ingen ersättning från Försäkringskassan kan då erhållas.
  3. Om patienten inte vill ha någon uppgift registrerade i datorn, kan pappersjournal föras. Skrivet kvitto, som registreras som patientarvode anonymt i journalprogrammet. Ingen ersättning från Försäkringskassan kan erhållas om det inte finns ett personnummer.
  4. Vid ny identitet: Hantera som vilken patient som helst, då patienten inte ska uppge att identiteten är ny.


Vid varje enskilt fall ska patienten vara delaktig i hur uppgifterna hanteras och besluta om hur uppgifterna får användas.


"Det finns tre typer av skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet som det också kallas:

  • skyddad folkbokföring, som har ersatt kvarskrivning
  • sekretessmarkering
  • fingerade personuppgifter, som innebär att du får nytt namn och personnummer.


Sekretessmarkering

En sekretessmarkering är den lägre graden av skyddade personuppgifter. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret.

 Sekretessmarkeringen omfattar alla dina personuppgifter.

En sekretessmarkering fungerar som en varningssignal för Skatteverket och andra myndigheter om att en prövning ska göras innan uppgifterna om dig lämnas ut. Det är alltså ingen absolut sekretess. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som motsvarar hemligstämpeln på ett dokument.


Skyddad folkbokföring: 

Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. När du har en markering för skyddad folkbokföring får du vara folkbokförd i den gamla kommunen trots att du har flyttat därifrån, eller i en annan kommun som du inte har haft någon anknytning till. De gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen, och sprids därmed aldrig till andra myndigheter. En adress till Skatteverket registreras dit du får din post.Uppgifterna om att du har skyddad folkbokföring skickas till andra myndigheter och annan samhällsservice som du har kontakt med, till exempel sjukvården, Försäkringskassan och kommunen. Det betyder att dessa instanser kan se att du har skyddad folkbokföring.


Fingerade personuppgifter:

Du kan få fingerade personuppgifter om du är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till ditt liv, hälsa eller frihet. 

Det innebär att du får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och ett nytt personnummer. 

Du ansöker om fingerade personuppgifter hos Polisen."


Källa: Skatteverket.se

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling