Patient EkonomiAll ekonomihantering för patienten sker här, antingen är debiteringen tillagd via journalen, behandlingsplanen eller så väljer man att först registrera daganteckning i journalen och därefter registrera in debiteringen här i patientens ekonomi.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Aktuell ekonomi

Under "Aktuell ekonomi" ligger all pågående/ofakturerad ekonomi för vald patient.
Det är i denna flik ekonomi korrigeringar utförs.
Om Ekonomin finns under en annan flik, såsom Obetalda fakturor eller Avslutad Ekonomi. Måste dessa "öppnas upp", se info för respektive flik nedan.
De hamnar då i aktuell ekonomi och kan redigeras.Lägg in debitering och ta betalt

 1. Tryck på [Lägg till ekonomi]
 2. Lägg in tillstånd, åtgärder och eventuellt tand, tryck på [OK], registreringen hamnar nu i Aktuell ekonomi (som ovan). På samma sätt gör man med försäljning [Lägg till försäljning].
 3. Tryck på [Skicka FK]. (Om det blir avslag på en åtgärd och den måste Förhandsprövas av FK kan detta ske direkt från patientens ekonomi utan att ta bort den avslagna åtgärden [Förhandspröva FK] ).
 4. Välj betalsätt, kort, kontant, swish,  faktura eller fakturatjänst (Kom ihåg att vid användande av faktura är det du som tar kreditrisken! Vid fakturatjänst slipper du det) Om betalterminalen är kassakopplad (kopplad till datorn) Har man valmöjligheten att skriva ut kvittot eller välja "Inget kvitto" om man väljer inget kvitto sparas detta i FRENDA och man kan hämta upp det sen om så önskas.


Återbetalning till patient

 1. För att kunna återbetala till en patient krävs att man har ett tillgodo i Patientens ekonomi, ett tillgodo representeras av ett minusbelopp ex -215,00  
 2. När ett minusbelopp finns i ekonomin aktiveras knappen [Återbetalning]
 3. Tryck på [Återbetalning] 
 4. Välj önskat sätt att betala tillbaka pengarna, beroende på sätt kan det hanteras olika. Väljer man Kort och har en kassakopplad betalterminal så ber man patienten sätta i sitt kort precis som vid köp och pengarna dyker upp på dennes konto om ca 2 bankdagar. Väljer man PG så krävs alltid ytterligare hantering utanför FRENDA för att föra över pengarna till patientens konto. 


Ändra pris 

För att ändra pris på obetald rad i patientens ekonomi klicka [Ändra pris] eller dubbelklicka i rutan ”Belopp”.

Ändra pris är inte möjligt att göra efter att du registrerat en rabatt, nollställ rabatten för att kunna ändra priset.


Ändra text 

För att ändra text på obetald rad i patientens ekonomi dubbelklicka i rutan ”Text” eller klicka på knappen [Ändra text].


Skicka Statistik 

Skicka statistik används för Landstingspatienter, och skickar statistik om kvarvarande tänder samt intakta tänder,detta skall göras på samtliga Landstingspatienter


Dela faktura (Annan betalare)

Dela faktura mellan annan betalare (ex. Landstinget) och patient.

 1. Klicka [Annan betalare].
 2. Välj den andra betalaren.
 3. Ange belopp som patienten ska betala, det resterande hamnar på vald annan betalare.
 4. Klicka [Ok] så skapas två fakturor.


I de fall man inte anger en patient andel men bockar i "Faktureringsavgift" kommer faktura avgiften påföras den andra betalaren. I annat fall kan man här välja om man vill att denna skall påföras patienten


   

För att dela upp betalningen behöver man använda sig av fakturatjänsten, utöver den tjänsten finns ingen möjlighet att dela upp fakturan i flera delar än beskrivet ovan.


Fakturatjänst

Tjänsten behöver ställas in för att den skall kunna användas, detta görs under Inställningar

Valet/knappen blir endast aktiv när det finns en upparbetat skuld på patienten.

 1. Klicka på [Fakturatjänst]
 2. Verifiera patientens personnummer och klicka på fortsätt. Observera att det då sker en kreditupplysning på patienten, om kreditupplysningen inte blir godkänd får patienten betala på annat sätt.
 3. Kopia till patient skrivs ut med information om att det kommer att läggas på en avgift. Dagen efter köpet utbetalas pengarna till praktikern och samtidigt skickas fakturan till patientens folkbokföringsadress

 Om man får ett avslag på kreditprövningen från Fakturatjänst får man följande meddelandePatienten betalar en fakturaavgift och möjlighet till delbetalning från 3 till 36 månader finns.

Kontakta Fakturatjänst via telefon för ytterligare information.


Swish

FRENDA har stöd för betalningar via Swish för alla kunder.
Knappen Swish aktiveras först efter att alla förberedande steg är gjorda.

För att kunna aktivera Swish behöver man sedan förbereda lite saker med sin bank.
Den exakta processen är lite olika baserat på vilken bank man har och banken kan ta ut en avgift för detta.
Ni behöver teckna ett Swish Handel avtal (inte Swish Företag)
I den processen väljer man FRENDA som digital leverantör av detta.

Behövs vidare information maila in till vår supportmail.
OBS! Ovanstående process avser inte PTJ och Smile


Hur man tar betalt med Swish
Det finns en knapp under aktuell ekonomi [Swish].
Knappen aktiveras när det finns en skuld på patienten, men kan också användas för del/förskottsbetalning via [Delbetalning]
När man klickar på den får man upp ett fönster där patientens mobilnummer är förifyllt, om det inte skulle stämma, eller om någon annan skall betala åt patienten såsom en förälder så kan man ange "Annat" nummer eller välja det nummer som skall användas i dropdown menyn.
Klicka på [Skicka betalning] för att skicka en begäran om betalning till patientens Swish.


När man har klickat på [Skicka betalning] inväntar nu FRENDA att patienten skall hantera köpet i sin egen Swish app.
FRENDA inväntar nu betalningen.


På betalarens mobil ser det nu ut ungefär såhär:

Betalaren signerar med BankID, om banken accepterar köpet så är det klart.

Betalningen registreras automatisk i FRENDA ni ser följande ruta i en sekund eller två.Kvittot skrivs ut där det framgår att betalning skett via Swish


Skulle patienten sakna teckning på sitt bankkonto eller andra tekniska problem uppstår kommer köpet att avbrytas och man får ta betalt med annat betalsätt. Det är ej möjligt att göra återbetalningar via Swish idag, pga.  begräsningar hos Swish. Därför får återbetalningar ske på annat betalsätt.


Skapa Faktura (Faktura)


När man skriver ut fakturor har man valet att skicka den direkt till patientens registrerade e-post via knappen längst till höger [Epost till ”patientens namn”] Annars kan man skriva ut den via skrivar ikonen

Obetalda fakturor


Här visas samtliga obetalda fakturor på vald patient.

Här kan man också [Registrera betalning], [Skapa påminnelse], [Sänd till Inkasso], [Skriv av faktura], [Ändra förfallodatum] eller ta bort/öppna upp hela fakturan för att korrigera genom att klicka på "röda krysset" på raden.

Detta gör att att innehållet flyttas till fliken Aktuell ekonomi.


En faktura vars förfallodatum blivit ändrat kommer synas i listan med ett utropstecken för att indikera att en förändring skett
på förfallodatumet, om man för markören över så står: Ändrat förfallodatum.
OBS!: En faktura där man ändrat förfallodatum ändrar INTE datumet på originalfakturan vid återutskrift utan datumet ändras endast i FRENDA för att ni skall undvika att skicka en påminnelse när ni kommit överens med patienten om annat! För att se info om när denna förändring gjordes kan man gå in på Patient - Ekonomi - Historik


Avslutad ekonomi

Här visas all avslutad ekonomi på vald patient.

Om något behöver korrigeras finns möjlighet att ta bort hela fakturan/kvittot genom att klicka på "röda krysset".
Detta gör att att innehållet flyttas till Aktuell ekonomi, betalningen blir en "återbetalning" om det är kontant och kortbetalning lägger sig i aktuell ekonomi.
Här kan ni även göra en återutskrift av kvitto genom att klicka på skrivarikonen på den aktuella radenNär du markerar en faktura visas informationen om den fakturan i två olika delar av fönstret, nere till vänster är faktura innehållet och till höger om det visas eventuella tidigare betalningar, ex. om patienten betalade en del av fakturan med kort innan resterande fakturerades.


Historik

Fliken ”Historik” visar automatiskt en månad tillbaka i tiden och samtliga ekonomiska poster på vald patient utom borttagna.

Denna flik kan vara mycket avancerad och används främst av supportpersonalen för att felsöka. Men kan vara användbar för att se vad som hänt i en patients ekonomi. Exempelvis visas här information om vem och när man ändrat förfallodatumet för en faktura.Möjlighet finns att ändra datum för att öka eller minska visad tid, knapp för [Visa Borttagna] och filtrering på olika händelser.För info om sammanställning av barndebitering samt skapandet av Librettofil vänligen se : Barndebitering
Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling