Avancerad behandlingsplan/kostnadsberäkning med specificerade besök och tidbokningar

Behandlingsplanen i FRENDA kan användas på många olika sätt. Den kan användas för att göra en Snabbuträkning eller en "vanlig" kostnadsberäkning.
Även en mer komplex behandlingsplan kan skapas med besökstillfällen och tidbokningar knutna till den.


Behandlingsplan

  1. Tryck på [Ny behandlingsplan]    2. Döp kostnadsberäkningen/behandlingsplanen, till ett unikt namn ex. "Fyllning 17 förslag 1" 

Nu finns två val, alt 1. att lägga in planerade besök direkt, eller alt 2. efter att man lagt upp behandlingarna.
Nedan använder vi alternativ 2


    3.Lägg in den planerade vården med önskad text, tillstånd, åtgärd och pris, precis som man gör i journalen.


    4. Fortsätt på samma sätt med resterande behandlingar


Behandlingsplanen kan nu se ut som exemplet nedan:

  


     5. Nu behöver man skapa de besök som behandlingsplanen skall inkludera. I exemplet har vi En undersökning, en fyllning en perparation av krona och cementering av denna. I vårt exempel är det 3 besök, för att lägga till dessa besök klickar jag på [Tidbokning+] uppe i högra hörnet.

I denna ruta kan besök läggas till [+Nytt besök]. Det går att redigera behandlingstider, lägga till ev. pride, välja behandling och bokningstext samt välja behandlare för besöket. 

Allt för att underlätta för receptionen vid bokning. 

 

Nu skapar vi  3 tider och i korrekta behandlingstider läggs in. Välj behandlare, skriv in bokningstext och (om nödvändigt) sätt minimumintervall i behandlingen som inte bör brytas.

Tex. Tiden som är markerad nedan är Cementeringen. Denna får inte bokas närmre än 14 dagar efter preparations tillfället för att säkerställa att Labbet hunnit leverera bron i tid.
Om patienten skulle bli sjuk och skjuta upp Preparations tillfället och cementerings tiden redan är uppsatt kommer FRENDA varna att bokningen är för nära inpå nästa bokning.
Detta styrs av minimumintervall ni angett. Nu har alla behandlingar och tider skapats.   

    

     6.  Behandlingarna ska knytas till de tider vi skapat.
    Meningen med att knyta behandlingarna till de specifika tiderna är att detta blir specificerat på utskriften till patienten. 

    Bild på detta längre ned på sidan. 

    För att knyta behandlingar till specifika besök dubbelklickar vi på behandlingsraden, och tilldelar besök, längst ut till höger genom drop down menyn


    7. När alla åtgärder och tider är inlagda klicka på knappen [Uträkning/Skriv ut], hämta aktuellt högkostnadsskydd , ATB, och giltighetstid från FK genom att trycka på  [+]  till höger

    Om giltighetstiden från FK löpt ut blir rutan röd och giltighetstid behöver fyllas i manuellt.
Ange eventuell ATB eller STB som ska utnyttjas och klicka på [Räkna] för att få fram information om hur mycket patienten ska betala. 


    8. Klicka på skrivarikonen, välj typ av utskrift, lägg eventuellt till utskrift av grafik och texter som ska komma med på utskriften

    9. Klicka [OK]
Om behandlingsplan väljs kan den se ut såhär:
Och om man väljer kostnadsberäkning ser den ut såhär:
    10. När behandlingsplanen/kostnadsberäkningen är utskriven klicka på [OK]


    11. Om detta är den behandlingsplan ni ämnar använda er av och patienten accepterat behandlingsförslaget klicka på knappen [Acceptera] i nedre högra hörnet.
Detta "berättar" för FRENDA att det är denna behandlingsplan ni avser använda. En summering av uträkningen kommer visas i Patientlisten och i patientens Aktuella Ekonomi.
Tiderna som skapats blir tillgängliga att bokas in via tidboken. Genom att ha patienten vald gå till Tidbok -> Behandlingsplan så ligger tiderna ute i listen till höger och kan dras in i tidboken på ett smidigt sätt


Utför behandlingar

Vartefter behandlingarna utförs sätter man en bock i rutan till vänster om respektive åtgärd och väljer "Utför behandling", de markerade raderna blir då gråmarkerade och när den sista åtgärden är utförd blir behandlingsplanen tom och journalen fylls på med åtgärderna och ekonomin med debiteringarna. Kopiera behandlingsplan (för att göra flera liknande alternativ tex.)


För att göra ytterligare en behandlingsplan och se om det är mer fördelaktigt för patienten att påbörja en ny period kan man kopiera behandlingsplanen och låta bli att hämta aktuellt högkostnadsskydd, tandvårdsstödet räknas ut och man kan se det nya beloppet under "Att betala".


  1. För att kopiera, klicka på behandlingsplanen du önskar kopiera uppe i vänstra hörnet
  2. Klicka på [Kopiera]
  3. Namnge den nya behandlingsplanen som skapas. och följ instruktionerna ovan. OBS att tiderna från originalet också kopieras till den kopierade behandlingsplanen!


Redigera inlagd behandling

Alla behandlingar som läggs till kan redigeras så länge inte patienten Accepterat behandlingsförslaget. 

Detta görs genom att man dubbelklickar på den aktuella raden.

Följande fönster dyker då upp. Här kan man sedan ändra ytor, journaltext, tillstånd och åtgärd. Avsluta med [OK]

 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling