Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Inställningar i FRENDA som ska hanteras innan startdag och grundutbildning

1. Inställningar-Vårdenhet-Textbank

https://support.frenda.se/support/solutions/articles/43000327141-textbank 

Här lägger ni in egna fraser och redigerar befintliga för såväl journaltexter som tidbokstexter.


2. Inställningar-Kostnadsställe-Adressbok

https://support.frenda.se/support/solutions/articles/43000330236-adressbok 

Här lägger ni in ert adressregister till landsting, försäkringsbolag , specialister osv.


3. Inställningar -Kostnadställe - Favoritåtgärder

https://support.frenda.se/support/solutions/articles/43000330692-favoritatg%C3%A4rder 

Här kan ni koppla samman Tillstånd med åtgärder som ni oftast använder till tillstånden, för att spara tid när man lägger in i ekonomin.


4. Inställningar-Kostnadställe-Kallelse

https://support.frenda.se/support/solutions/articles/43000330698-kallelse 

Kontrollera om ni vill lägga till någon text här.


5. Inställningar-Kostnadställe-Prislista

https://support.frenda.se/support/solutions/articles/43000330738-prislista-frenda 

Uppdatera prislistan så att den följer era priser

Lägg till ev. egna åtgärder (debitering för remiss eller dyl) samt försäljningsvaror


6. Inställningar- Kostnadställe - Skrivarinställningar

Be er tekniker installera skrivaren här


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.