Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Avsluta ekonomi i Opus inför övergång till FRENDA

Ekonomi – Utestående fodringar – Ofakt FK: Kontrollera att behandling ingår i en ersättningsbegäran

 1. På listan ska det bara finnas den patient som är i behandlingsstolen när listan öppnas dvs allt ska vara skickat till Försäkringskassan.
 2. Om det finns patienter kvar på listan och det är inom 14 dagar från behandlingsdatum –  skapa och skicka ersättningsbegäran till Försäkringskassan via patientens ”Journal”.
 3. Om åtgärden är äldre än 14 dagar ska man även då skicka ersättningsbegäran via patientens ”Journal” till Försäkringskassan eftersom patientens högkostnadsskydd räknas upp trots att åtgärden rapporterats in för sent.
 4. Om det därefter finns patienter som finns på listan – boka tid med din startkoordinator så får du hjälp att hantera dessa.


Ekonomi – FK-lista Skicka/Ta emot: Hantera betalspecifikationer

 1. Markera betalspecifikationen och välj ”Hantera betalning”.
 2. Får du meddelande att betalspecifikationen innehåller fel:
  1. Svara ja på frågan om du vill korrigera felen
  2. Kontrollera vilken patient det avser (visas i rött på listan)
 3. Välj ”Korrigera alla” och ”Hantera betalning”
 4. Sök därefter upp journalen för den patient som korrigerats och kontrollera så att allt stämmer.


 Ekonomi – FK-lista Skicka/Ta emot

 1. Endast de ersättningsbegäran som ännu inte ingår i betalspecifikation ska finnas på listan.  Har du ersättningsbegäran på listan som inte är aktuell ska de åtgärdas.
 2. På raden för ersättningsbegäran kan man högerklicka och välja ”Visa ersättningsbegäran” för att hämta mer information om ersättningsbegäran alternativt sök patienten och kontrollera information i ”Journalen”.
 3. Vid Status MAN: Ersättningsbegäran är under manuell handläggning av FK. Ska finnas kvar på listan.
 4. Vid status FEL: Kontakta din startkoordinator och boka en tid för att gå igenom dessa.
 5. Kontrollera att alla ersättningsbegäran är skickade – Välj ”Skicka alla”.


Ekonomi – FK Journal – Inbet-knapp

 1. Endast betalspecifikation som ännu inte utbetalats från FK ska vara kvar på listan.  Inbetalning från FK registreras som Centralt betald på inbetalningsdatum.
 2. Inbetalningar från FK visas på Insikt:
  Ekonomi/Administration/Verktyg/Inbetalningar – kontrollera  vad som har blivit inbetalt.


Ekonomi – Utestående fordringar – Ofakturerat

 1. Listan visar fordringar där faktura ännu inte skickats till patienten. Gå igenom listan och kontrollera om vad som ska faktureras ut. Dagen före startdagen av FRENDA ska allt vara betalt eller utfakturerat.
 2. Patienter som har tillgodo (har betalat för mycket) ska inte faktureras och vara kvar på listan. De kommer att hanteras vid avslut av ekonomin dagen före start av FRENDA.
 3. Fakturera patienter där det finns skulder.
  1. Välj ”Journal”
  2. Välj ”Faktura” och därefter ”Fakt. Mark. Rader”
 4. Finns patientavgift som inte ska debiteras patienten;
  1. Välj  ”Journal” och ”Diverse”.
  2. Ange text med förklaring och arvode med minusbelopp och välj OK.
  3. Välj ”Kontant” och  ”Betala markerade rader”.
 5. Finns patientavgift p g a avslag från FK.
  1. Välj ”Faktura”.
  2. Välj ”Inbet” och ”Avskr” med motivering ”Avslag FK”.
 6. Finns patientavgift p g a avslag från FK där man har överklagat FK:s beslut ska patientavgiften finnas kvar i systemet så länge man inte har fått svar FK.


Inbet-knapp – Alla patienter - Gå igenom fakturerade fordringar

 1. Påminn förfallna fakturor
  1. Markera fakturan.
  2. Välj ”Påminn” alternativt skicka till Inkasso.
 2. Kontrollera Inkassouppgifter på Insikt: Ekonomi/Verktyg/Inkasso
 3. Avskriv Inkassofordringar som är slutbetalda eller har status EBV eller status Avslut.
  1. Markera fakturan
  2. Välj ”Avskr” och ange orsak varför avskrivning sker.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.